perjantai 11. heinäkuuta 2014

Perjantain iltapäivän puheet

Lounaan jälkeen puheet jatkuvat taas

14.00 Paneeli: Lääketieteessä nähtävän pseudotieteen psykologia
Panelisteina ovat Harriet Hall, Scott Lilienfeld, Paul Offit ja Steven Novella. Puheenjohtajana David Gorski

David kysyy panelisteilta mitä "mieli ja ruumis" heille tarkoittaa? Harriet Hallille mieli tarkoittaa mielipidettä ja muistia. Sitä käytetään myös metaforana, mutta se on täysin teennäinen jako. Hän sanoo sen olevan tyhmä jako, koska keho ja mieli ovat sama asia. Aivot ovat osa kehoa, sen lähettämät ja vastaanottamat signaalit ohjaavat kehoa. Mieli on aivojen luoma tila.

Scott Lilienfeld, Paul Offit ja Steven Novella
Joogan sanotaan kehittävän mieltä, mutta Steven Novella sanoo vaikutusten olevan ihan samat kuin millä tahansa liikunnalla tai venyttelyllä. Meditoinnin sanotaan laskevan pulssia ja nostavan verensokeria. Steven haluaisi nähdä tutkimuksen, jossa verrattaisiin rinnakkain meditointia ja sohvalla makaamista. Kummatkin ovat pintapuolisesti sama asia, joten kehon reaktio pitäisi olla sama. Mikäli mieli yksinään onnistuttaisiin lääkitsemään meditaatiolla, se voitaisiin testata.

Voiko "mieli ja keho" -lääkintää olla ilman tätä kahtiajakoa? Steven sanoo, että keskustelua pidetään tarkoituksella epämääräisenä, jottei testattavia väitteitä syntyisi. Paul tähdentää, että mielialalla on testattava vaikutus paranemiseen ja esimerkiksi masentuneet paranevat hitaammin. Se, voiko mieltä lääkitä erikseen, ei kuitenkaan liity tähän. Kun kipeään käteen kiinnittää huomiota, siihen sattuu enemmän. Mikäli huomio kiinnitetään toisaalle, kipu vähenee. Kipu on psykologista.

David Gorski
Psykoterapiaa ei voida sokottaa, sillä jokainen potilas ja terapeutti on oma yksilönsä. Tietenkin tuloksia voidaan verrata tilastollisesti, mutta virhesignaalien voimakkuutta ovat reippaasti on mahdoton poistaa ja vaikea saada mitattua. Jokaisen terapiamuodon toiminnasta pitäisi olla kunnollisia todisteita.
Harriet Hall, Scott Lilienfeld ja Paul Offit
Reiki, terapeuttinen kosketus ja kaikki muut "energiahoitomuodot" ovat kiinnostavia ihmisten mielestä helppoutensa ja sairaalakustannuksiin verrattuna halvan hintansa vuoksi. Irrallisia, sisällöltään tyhjiä termejä, kuten "hyvinvointi" ja "energia", on helppo viljellä. Niillä hyväuskoiset ihmiset asiakkaiksi ja tämän jälkeen on mahdollista ryhtyä puhumaan syövän parantamisesta ja muista FDA:n mukaan laittomista terveysvaikutuksista.

Eric kysyy kysymyksen

Call it what it is. Exercise (tai-chi). Relaxing (meditation). Stretching (yoga). Anything else is ritualistic bullshit. -Steven Novella.

15.30 Miksi neurotieteet ovat tärkeitä?
Ginger Campbell

Teknisten vaikeuksien takia Karen Stollznown puhe myöhästyi ja siirrettiin tuonnemmaksi. Aikataulussa ollut Jamy Ian Swissinpuhe oli jo aiemmin siirretty lauantaille

Kaikki hermostojen toiminnalle tärkeät molekyylit syntyivät evoluution tuotteina ennen monisoluisten eliöiden syntyä. Suuret aivot syntyivät vasta noin pari sataa miljoonaa vuotta sitten.

Ginger pitää neurologian perusteiden nopean kertauksen käyttäen laakamatoa esimerkkinä. Sillä on vain 302 neuronia, mutta sen "aivot" ovat toimintaperiaatteeltaan ovat samanlaiset kuin omamme. Tunteet ovat biokemialtaan samanlaisia kaikilla eläimillä. Geenit, biokemia ja ympäristö yhdessä muokkaavat aivoista sellaiset kuin ne ovat. Tämän takia skeptikot eivät välttämättä saa muokattua ihmisten mielipiteitä, vaikka kuinka vedenpitävästi saisivat todistettua heidän väitteensä vääräksi. Rationaalinen ajattelu on osa aivojen toimintaa ja se pitää harjoituttaa sinne erikseen.

15.00 Klingoneista avaruusolentoihin: Teorioita avaruusolentojen viestinnästä
Karen Stollznow

Populaarikulttuurissa avaruusolennot ovat ulkomuodoltaan aina ihmisten kaltaisia. Kaksi silmää, joiden alla nenä, jonka alla suu, kaksi kättä ja kaksi jalkaa. Heidän kielensä on elokuvissa yleensä paljon toistoa sisältävää höpöhöpöä. Xenolingvistiikkaa, oikeaa keinotekoista kieltä kuultiin ensimmäistä kertaa Star Trekissä. Klingonien kielellä julkaistaan tänä päivänä mm lehteä.

Karen Stollznow
Miten hankalaa olisikaan ymmärtää avaruuden olentojen kieltä? Suomenkielen sanontojen suora suomentaminen aiheuttaa varmasti hämmennystä. Esimerkiksi "sananlaskun" tai "lehmänkauppojen" suora kääntäminen ei varmastikaan ole tehokasta kommunikointia. Toisesta kulttuurista on tiedettävä valtavasti, jotta sanoihin tulisi mitään järjellistä sisältöä. Eläinkunnasta löytyy paljon sanatonta viestintää, jota emme pysty tulkitsemaan ollenkaan. Niin sanottu Voynichin käsikirjoitus on 1400-luvulta peräisin oleva kirja, jota on jo sata vuotta yritetty turhaan saada tulkittua.

Fantasiakirjallisuudessa ulkoavaruuden olennot kommunikoivat telepaattisesti, mutta mitään tarkempaa tietoa tästä ei luonnollisestikaan ole.

Karen kertaa yleisimmät ufokokemukset ja tarinat. Kielitieteiden kautta tähän loppuun kaluttuun aiheeseen saa ihan uutta hehkua.

16. 30 Miksi kaikki (muut) ovat tekopyhiä
Robert Kurzban

Robert on psykologi, joka tutkii käyttäytymistä. Hän esittää kuvan, jossa aivojen sisällä on moduleja, asioita, jotka pyörivät pään sisällä. Sen lisäksi aivoissa on rajapinta sosiaalista kanssakäymistä varten, joka suodattaa vain tietynlaisen sisällön ulos. Aivot tekevät oikopolkuja ja ovat huonoja havainnoimaan mitään tavallisuudesta poikkeavaa.

Robert Kurzban
Tietyissä olosuhteissa tietämättömyydestä on hyötyä. Et voi valehdella asioista, joita et oikeasti tiedä. Ihmisluonto on lisäksi hyvin huono arvioimaan itseään. 94 % college-opettajista sanoi olevansa keskivertoa parempia ja 68 % sanoi olevansa parhaassa neljänneksessä.

Aivojen tehtävänä ei ole myöskään tehdä ihmisestä onnellista, tietty määrä pelkoa saattaa pitää ihmisen varuillaan ja hengissä.

Modulit kertovat mikä on väärin ja mikä on oikein. On helppo kertoa mitä muut tekevät väärin, mutta on myös helppoa perustella itselleen miksi juuri minä voin tällä kertaa poiketa tästä samasta säännöstä.

17.00 Kuka valehtelee, kuka todistelee itselleen? Seksuaalisten syytöksien osapuolten näkemyserojen alkuperä
Carol Tavris

Miksi kaikki eivät voi olla nähdä asiaa yhtä selvästi kuin minä? Ihminen rakentaa oman näkökulmansa ja asenteensa omasta näkökulmastaan ja omien kokemustensa perusteella.

Carol Tavris
Carol kertoo muutaman raiskausesimerkin. Ilmeisen kuuluisassa tapauksessa nainen oli syyttänyt yliopiston lacrosse-joukkueen pelaajia joukkoraiskauksesta. Tässä ei tilastojen valossa ole mitään ihmeellistä, mutta totuus oli kuitenkin toinen. DNA-todisteet, alibit ja uhrin muuttuva tarina  vakuuttivat lopulta tuomarin pelaajien syyttömyydestä. Yliopisto oli jo tuominnut pelaajat julkisesti erottamalla heidät, eivätkä pyytäneet julkisesti anteeksi.

Ulkopuolisella tarkkailijalla on kaksi mahdollista näkökulmaa, hän on joko uhrin tai syytetyn puolella. Mitä varmemmin uskoo oman näkökulmansa totuudenmukaisuuteen, sitä kauemmas ajautuu toisen näkökulmasta. Carol käyttää pyramidiesimerkkiä, mikäli kaksi eri näkökulmaa ovat lähellä toisiaan, tarkkailijat ovat pyramidin huipulla vierekkäin. Kun valitaan puoli ja sen totuudenmukaisuus on tarkkailijan mielestä todennäköisempi, tarkkailijat laskeutuvat eri puolille pyramidia ja ajautuvat kauemmas toisistaan.

Carol puhuu raiskauskulttuureista, "slut shamingistä" ja muista vastaavista naisiin kohdistuvista uhista ja käyttää vain heteropareista tehtyä tutkimusta. Jokainen naisen lause tai teko voidaan tulkita positiiviseksi signaaliksi. "Ei", kieltäminen, poistyöntäminen jne voidaan tulkita myös suostumukseksi. Myöhemmin asiat voidaan muistaa täysin eri tavoin. Mies muistaa kiusoittelevan poistyöntämisen, nainen ahdistavan päällekäymisen kielloista huolimatta. Ihmisen muisti on helposti muokattavissa, joten erilaiset näkökulmat ovat odotettavissa.

Carol kertoo hauskoja ja noloja tilanteita omasta menneisyydestään. Puhe on hauska ja pitkä, mutta skeptinen puoli jää hyvin ohueksi.

17.45 Selviävätkö kirkot tämän päivän läpinäkyvästä kulttuurista?
Daniel Dennett

Daniel Dennett on yksi "ateismin neljästä hevosmiehestä" Christopher Hicthensin, Richard Dawkinsin ja Sam Harrisin kanssa.

Nykyisessä vapaan ja nopeasti kulkeavan tiedon yhteiskunnassa kuka tahansa voi mennä nettiin kertomaan mielipiteensä tai uskomuksensa muille. Muut tietävät yksilön uskomukset, yksilö tietää muiden uskomukset, tietää heidän tietävän ja niin edelleen. Kaikki on avointa. 1975 maailmassa oli tuhansia tai ehkä jopa miljoonia ihmisiä, jotka tiesivät pappien käyttäneen lapsia hyväkseen. He eivät kuitenkaan tienneet muista ihmisistä, luulivat olevansa yksin ja pitivät suunsa kiinni.
Daniel Dennett
Miten ja minkälaiset yhteisöt selviävät? Yksisoluisten eliöiden täytyy saada energiaa elääkseen, täytyy lisääntyä tuottaakseen jatkumon ja niillä täytyy olla membraani (suojakuori), jolla voivat pitää haitalliset ainekset ulkopuolella ja hyödylliset sisäpuolella. Yhteisöt toimivat samalla tavalla. Japanilainen teeseremonia opetetaan tytöille erityisissä kouluissa ja niissä suoritetaan erilaisia tasoja. Ne saavat rahoituksen vanhoilta suvuilta, niiden perinne siirtyy eteenpäin lapsille ja perinteen tarve on ollut suojattuna tiiviillä kulttuurilla. Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa, nuoret tytöt eivät halua osallistua eivätkä pidä yllä perinnettä. Vanhemmat eivät  enää laita lapsiaan teeseremoniakouluun ja koko perinne on vaarassa. Se ei katoa koskaan, mutta sen suosioon tulee valtava lovi.

Samaan sarjaan kuuluvat pyramidihuijaukset, ne kasvavat ja elävät kunnes niiden membraani häviää ja ne muuttuvat läpinäkyviksi. Yhä harvempi haluaa laittaa rahojaan pyramidiin, kasvu hidastuu ja se hajoaa oman mahdottomuutensa alle.

Miten tämä toimii kirkkojen kanssa? Ne keräävät rahaa ja uusia jäseniä saarnaamalla kirkkoon kuulumattomille, kirkon jäsenet antavat rahojaan heille ja kutsuvat tuttaviaan mukaan kirkkoon.

Membraaneja kirkolla on kaksi. Ensimmäinen on kirkon ulkopuolen ja sisäpuolen välillä, toinen seurakunnan ja papiston välillä. Useassa kirkossa on toimiva lähes ateistinen papisto, joka saarnaa uskovalle seurakunnalle, joka vuorostaan on eristetty kirkkoon kuulumattomista vääräuskoisista. Dennett on kirjoittanut aiheesta kirjan Linda LaScolan kanssa.

Internetistä löytyy suljettu sivusto, johon uskonsa menettäneet papit voivat mennä hakemaan vertaistukea. Teologisesta tiedekunnasta valmistuneet eivät enää halua papin virkaan ja eri kirkkoja odottaa työvoimapula. Toisaalta väki vähenee ja uskonnottomien määrä kasvaa jatkuvasti. Kirkkoja ei voi pienentää, eikä niitä oikein voi sijoittaa harvempaan, joten pian on odotettavissa hitaan tukehtumisen nopeutuminen väen kaikotessa ja kulujen pysyessä ennallaan. Mitä vähemmän kirkkoja on olemassa, sitä harvempi niihin menee.

Dennett kertoo sanoneensa Richard Dawkinsille, ettei meillä ole tarvetta saada kirkkoja kuolemaan sukupuuttoon. Riittää, että ne pakotetaan muuttumaan niin erilaisiksi, ettei niillä ole enää nykyisenlaista valtaa. Dinosauruksetkaan eivät varsinaisesti kuolleet koskaan sukupuuttoon, linnut ovat niiden jälkeläisiä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti